Voorwaarden

  1. Door deelname aan Fiscaal Inside geef je toestemming om je beeltenis en uitspraken digitaal op te slaan en/of te verspreiden ten behoeve van herhalingen en andere (reclame-) uitingen;
  2. Wij behouden ons het recht voor een deelnemer op ieder moment de deelname en toegang tot Fiscaal Inside te weigeren als dat bevorderlijk is voor het verloop en continuïteit van Fiscaal Inside, dit uitsluitend ter onzer beoordeling in de ruimste zin des woords;
  3. Fiscaal Inside is een interactieve online bijeenkomst. Alle uitingen die in relatie tot Fiscaal Inside worden gedaan, van wie dan ook, kunnen niet worden gezien als (fiscale) advisering. De organisatoren, fiscaal specialisten en deelnemers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor foutieve of incorrecte uitingen die in relatie tot Fiscaal Inside zijn of worden gedaan, in de ruimste zin des woords;
  4. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geheimhoudingsplicht die zij jegens hun cliënten dienen na te leven als beroepsuitoefenaar, hetgeen onder meer betekent dat nimmer namen van cliënten of relaties worden genoemd die de geheimhoudingsplicht zou kunnen schaden;
  5. Als abonnee neem je gratis deel en ontvang je geen bewijs van deelname en er worden geen PE-punten toegekend;
  6. Wil je niet langer meedoen, schrijf je dan hier uit: https://listserver.nl/unsubscribe.php?M=926913&C=9b04897d513b450ef299d7bfa19e4554&L=191&N=2272

 

Neem contact met ons op

mr. Frits Algie

Bezoekadres
Wagenweg 66,
2012 NG Haarlem
Website
mr. drs. Michiel Opgenoort
Bezoekadres
Kanaalpark 157,
2321 JW Leiden