9 oktober 2020

Fiscaal Inside met mr. Hendrik-Jan van Duijn over Internationale belastingzaken in de situatie van een buitenlandse dga

Vrijdag 9 oktober 2020 spraken we met Hendrik-Jan van Duijn over internationale belastingzaken, met name in de situatie van een buitenlandse dga. Hendrik-Jan verwachtte dat de situatie dat dividendbelasting binnen Europa moet worden afgedragen als het dividend naar een (wellicht niet zeer actieve) Holding gaat, tot rechtszaken zal leiden. Naar zijn mening zal deze regel dan ook niet in stand blijven op grond van Europese wetgeving. Volgens hem wordt de buitenlandse DGA die zaken wil doen in Nederland, fiscaal fors gediscrimineerd. Daarnaast is het zo langzamerhand niet meer mogelijk voor een BV met buitenlandse aandeelhouder om een bankrekening te openen. Besloten wordt met een oproep aan Minister Wiebes om hier actie op te ondernemen.